Kontakt

 

Zeszyty Żeglarskie

kwartalnik

EDYTOR
Zenon Szostak (zs),     70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 9
e-mail: zeszytyzeglarskie@gmail.com
tel +48 791 27 31 30

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:    Wojciech Jacobson (wj), Krzysztof Jaworski (kj),                                                                                    Ania Kaniecka-Mazurek

 

OPIEKA TECHNICZNA
infocare Sławomir Konarski
e-mail: biuro@infocare.com.pl