Kontakt

Zeszyty Żeglarskie                                                                                           kwartalnik

EDYTOR:   Zenon Szostak (zs),     70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 9
e-mail: zeszytyzeglarskie@gmail.com                tel +48 791 27 31 30                                                              WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:    Wojciech Jacobson (wj), Krzysztof Jaworski (kj),                                                                                                                     Ania Kaniecka-Mazurek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zeszyty Żeglarskie ukazują się od maja 2002 roku. Początkowo były wydawane w wersji papierowej, a obecnie ukazują się w formie elektronicznej pod adresem http://zeszytyzeglarskie.pl

Zeszyty Żeglarskie od początku ukazywania się są prawnie zarejestrowanym tytułem prasowym z nadanym międzynarodowym numerem ISSN 1730-220X i numerem ISSN 2544-0381 dla wydania online. Zgodnie z wymogami prawa „papierowe” numery Zeszytów Żeglarskich są dostępne w bibliotekach wskazanych w ustawie.

Zeszyty Żeglarskie stawiają sobie za cel pokazywanie szerokiej różnorodności, wielokulturowości świata i ludzi w nim funkcjonujących w powiązaniu z żeglarstwem i marynistyką, stąd udział w tworzeniu kwartalnika osób z różnych środowisk, czasami z bardzo odległych miejsc globu.

Autorami materiałów zamieszczanych w Zeszytach  Żeglarskich są osoby niejednokrotnie o znaczących osiągnięciach żeglarskich, zawodowych, ciekawe świata i spotkania z drugim człowiekiem. Ich opowieści, historie prawdziwe, okraszone nierzadko wyobraźnią literacką są tym co, mamy nadzieję, skłania do czytania, pobudza wyobraźnię i sprawia przyjemność.

Publikowane w Zeszytach Żeglarskich materiały są oryginalne, tworzone i udostępniane w większości specjalnie dla Zeszytów Żeglarskich. Nie zamieszczamy  materiałów sponsorowanych, reklam ani zawierających lokowanie produktów.

Zeszyty Żeglarskie są wydawnictwem niezależnym, wspieranym dobrowolnie przez jego odbiorców.