Maria Towiańska-Michalska: Rejs życia

Kapitan Franciszek Suski, na spotkaniu promującym jego książkę „Żeglarskie hobby Rocha”, opowiadał o budowie „Bielika”, jachtu marzeń, a potem o rejsie życia.                                                                 W poprzednim wcieleniu byłam żoną żeglarza, kapitana s/y „Zew Morza”, wiem na czym polega żeglarska pasja. Po powrocie ze spotkania z panem Franciszkiem Suskim, który kiedyś był przyjacielem mojego męża, zaczęłam szukać w pamięci porównywać rozmaite rejsy w których brałam udział i zastanawiać się, który z nich mogłabym nazwać rejsem życia…

zz_2008_22_003

zz_2008_22_004

zz_2008_22_005 zz_2008_22_006 zz_2008_22_007 zz_2008_22_008